Stop zakazowi odrzutów

Goal: 30000 supporters
102.69666666667%
1 supporters to go!

Petycja

petition2

Zakaz odrzutów zagrożeniem dla europejskich RYBAKÓW.

Zakaz odrzutów (discard ban), artykuł 15 rozporządzenia CFP, jest dla europejskich rybaków niepraktyczny i katastroficzny w skutkach. Wprowadzenie tego artykułu powinno być natychmiast wstrzymane. Jeżeli tak sie nie stanie oznaczać to będzie katastroficzny rezultat dla przemysłu rybnego. Nie tylko dla floty rybackiej ale również dla powiązanych z rybołóstwem firm (dostawców, przetwórców ryb, etc).

Rybacy z krajów europejskich sa zdesperowani stajac przed faktem niepewnej przyszłości, kóra jest rezultatem nowego prawa połowu ryb wprowadzonego w Europie. Uważamy, że nie mamy żadnego wsparcia. Jak to jest możliwe, że Bruksela odwraca się od europejskich rybaków i powiązanych z rybołóstwem firm?

Przy wprowadzeniu zakazu odrzutów, w tym bardzo szybkiego ich wdrożenia, nie zostały uwzględnione żadne konsekwencje społeczno-gospodarcze, zarówno krótko jak i długoterminowe. Istnieje wiele innowacyjnych pomysłów selektywnych metod połowu, ale czas by podjąć właściwe działania jest po prostu zbyt krótki.

Warunki pracy rybaków będą pogorszone przez ponoszenie wysokich kosztów związanych z obowiązkowym dostosowaniem statków do nowych, dziwnych wymagań.

Abstrahując od faktu, że zakaz odrzutów nie przyczynia się do eliminacji odpadów spożywczych, możemy stwierdzić, że przepisy te są biologicznie nieodpowiedzialne i sprzeczne z prawami natury. Coraz więcej naukowców potwierdza tą opinię. Szanse przeżycia młodych ryb, niekomercyjnych rozmiarów będą ulegać zmianie w związku ze zmieniającymi się okolicznościami. Konkretne liczby są trudne do przedstawienia, nawet po intensywnych badaniach prowadzonych przez profesjonalne instytuty badawcze.

Dlatego wzywamy do zmiany artykułu 15 i zastąpienia zakazu odrzutów przez wykonalną i realna alternatywę.

Nowe prawo jest niewykonalne i nie ma poparcia w naszym sektorze.

W IMIENIU WSZYSTKICH ZANIEPOKOJONYCH EUROPEJSKICH RYBAKÓW I OSÓB ZAINTERESOWANYCH

Petition by,
serverbeheer_v8h6u78c

Wsparcie

1 uzyskanych głosów

Podpisz petycję