Stop Discard og udsmids-lovgivning

Goal: 30000 supporters
102.69666666667%
1 supporters to go!

Denne underskriftsindsamling

petition2

Denne underskriftsindsamling bliver præsenteret for:

  1. Karmenu Vella
    EU-kommissær for Miljø, Maritime Anliggender og Fiskeri
  2. Peter van Dalen
    Christian Union
    Medlem af Europa-Parlamentet og medlem (også ECR-Gruppekoordinator) af EU-Parlamentets Fiskeriudvalget
  3. Og alle medlemmer af Fiskeriudvalget af EU-Parlamentet.

 

Discard og udsmids-regler kvaeler Europæiske fiskere.

Discard og udsmids-regler, artikel 15 i forordningen om fælles fiskeripolitik, er umuligt for de europæiske fiskere og deres indførelse bør stoppe øjeblikkeligt. Hvis introduktionen skubbes igennem som planlagt, er det katastrofalt for hele fiskeindustrien. Ikke kun for den Europæiske fiskerflåde, men også for de tilknyttede erhverv (leverandører og fiskeindustrien). Fiskerne er desperate og har en yderst usikker fremtid foran dem på grund af de yderst mærkværdige discard og udsmids-regler. Støtte til fiskerne mangler. Det kan ikke være rigtigt, at Bruxelles lader de Europæiske fiskere og relaterede virksomheder i stikken? Ved fastsættelsen, herunder en hurtig indsættelse af discard og udsmids-regler er der totalt ikke drøftet de socio-økonomiske konsekvenser på kort og lang sigt. Ideer til at fiske mere selektivt er der er virkeligt, men tiden er simpelthen for kort til at handle hensigtsmæssigt. Fiskerne er belemret med høje omkostninger, hvis de skal organisere deres fartøjer til at foretage justeringer på grund af yderligere arbejd om bord af denne skøre foranstaltning. Bortset fra det faktum, at de nye discard og udsmids-regler ikke bidrager til fjernelsen af madaffald er foranstaltningen også biologisk uansvarlig og går imod naturens love. Det bekræfter endnu en talsmand for det Hollandske forskningsinstitut IMARES. Overlevelsesraten for undermålere af kommercielle fisk ændrer i hele tiden som følge af ændrende forhold. Konkrete tal på dette er vanskelige at undersøge og bevise. Selv efter intensive undersøgelser af professionele forskninginstituter.

Vi opfordrer jer derfor til at revidere artikel 15 snarest muligt og erstatte discard og udsmids-regler med et levedygtigt og brugbart alternativ.

Denne foranstaltning er praktisk umuligt, og har ingen støtte inden for sektoren. På vegne af alle urolige Europæiske fiskere og interessenter.

Petition by,
Stichting Eendracht Maakt Kracht

Underskrifter

1 har allerede underskrevet!

Underskriv denne indsamling