Europa eist van Noordzeevissers dat zij alle bijvangst voor vernietiging aan land brengen. Ook babyvisjes die nu nog levend terug in zee gaan. Deze discardban (aanlandplicht) gaat tegen alle natuurwetten in.

STOP DE DISCARDBAN

Goal: 30000 supporters
102.7%
1 supporters to go!

De petitie

petition2

De petitie wordt overhandigd aan de volgende visserijvertegenwoordigers::

  1. Karmenu Vella,
    Europees commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij
  2. Peter van Dalen
    Lid van he Europees Parlement namens ChristenUnie-SGP
    Lid van de EP-commissie voor Visserij, coördinator namens ECR
  3. En alle leden van de commissie Visserij van het Europees Parlement.

 

AANLANDPLICHT NEKT EUROPESE VISSERS

Tussen 2015 en 2019 wordt de aanlandplicht geleidelijk ingevoerd. Vissers moeten alle vis die zij vangen ook daadwerkelijk aan land brengen. Dit geldt tevens voor ‘ondermaatse’ vis, het zogenaamde jonge broed of babyvis. De kans op overleven die ze na teruggooien in zee nu nog hebben, wordt door de discardban teniet gedaan. Deze vis mag bovendien niet aangeboden worden voor menselijke consumptie. Dat betekent in alle opzichten enorme verspilling.

Voedselverspilling

Paradoxaal is dat de aanlandplicht juist in het leven is geroepen om voedselverspilling tegen te gaan. Verder is het ironisch dat deze maatregel sterk gepropageerd werd door het Verenigd Koninkrijk, dat nu zelf uit Europa stapt. Na de Brexit zullen de Britse vissers zich waarschijnlijk niet conformeren aan de aanlandplicht.

Direct stoppen

De aanlandplicht, Artikel 15 van de GVB-verordening , is voor Europese vissers onwerkbaar en invoering ervan moet direct stoppen. Als de invoering volgens plan wordt doorgedrukt, is dat catastrofaal voor de totale vissector. Niet alleen voor de Europese vissersvloot, maar ook voor aanverwante bedrijven (toeleveranciers en visverwerking).

Tijd te kort

Vissers zijn ten einde raad en gaan een uiterst onzekere tijd tegemoet als gevolg van de bizarre aanlandplicht. Draagvlak ontbreekt. Het kan toch niet zo zijn dat Brussel de Europese vissers en aanverwante bedrijven in de steek laat?

Bij het vaststellen en invoeren van de aanlandplicht is totaal niet stilgestaan bij de sociaaleconomische consequenties op korte en lange termijn. Ideeën om selectiever te vissen, zijn er weliswaar maar de tijd is simpelweg te kort om adequaat te handelen.

Tegen natuurwetten in

Vissers worden opgezadeld met hoge kosten als zij hun vaartuigen moeten inrichten om aanpassingen te verrichten als gevolg van extra handelingen aan boord door deze bizarre maatregel.

Afgezien van het feit dat de aanlandplicht geen bijdrage levert aan het uitbannen van voedselverspilling is de maatregel bovendien biologisch onverantwoord en druist het tegen de natuurwetten in. Dat bevestigen steeds meer wetenschappers.

We roepen u daarom op om art 15 zo spoedig mogelijk te herzien en de aanlandplicht te vervangen door een haalbaar en werkbaar alternatief. Deze maatregel is onuitvoerbaar en heeft geen draagvlak binnen de sector.

NAMENS ALLE VERONTRUSTE EUROPESE VISSERS EN BELANGHEBBENDEN

Behoud een gezonde visstand in zee.  Discardban weg ermee!

Petition by,
Stichting Eendracht Maakt Kracht

Supporters

1 supporters hebben al getekend!

Petitie tekenen